Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kostki brukowej oraz obrzeży z przeznaczeniem do wbudowania na chodnik w ciągu drogi wojwódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 1+550÷1+684 w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska Kąty

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 609 490 , fax. 178 609 460
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 609 490, fax. 178 609 460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kostki brukowej oraz obrzeży z przeznaczeniem do wbudowania na chodnik w ciągu drogi wojwódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 1+550÷1+684 w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska Kąty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kostki brukowej oraz obrzeży z przeznaczeniem do wbudowania na chodnik w ciągu drogi wojwódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Żurawica w km 1+550÷1+684 w m. Sokołów Małopolski – Trzebuska Kąty Zamówienie obejmuje: Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Rozdziale III SIWZ stanowiącymi Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną