Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Gastroenterologii, Poradni Gastroenterologii Dziecięcej oraz Pracowni Endoskopii

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Gastroenterologii, Poradni Gastroenterologii Dziecięcej oraz Pracowni Endoskopii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Gastroenterologii, Poradni Gastroenterologii Dziecięcej oraz Pracowni Endoskopii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w Załączniku Nr 2 do SIWZ (Formularze cenowe). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące Pakiety: Pakiet nr 1. Anoskop jednorazowego użytku Pakiet nr 2. Rectoskop jednorazowego użytku Pakiet nr 3. Klipsownice i klipsy Pakiet nr 4. Zestaw opasek na żylaki odbytu Pakiet nr 5. Sonda Sengstakena Blakemora Pakiet nr 6. Hemospray Pakiet nr 7. Sprzęt do diatermii ERBE, sondy APC Pakiet nr 8. Osłona na endoskop Pakiet nr 9. Ustniki duże Pakiet nr 10. Kleszcze biopsyjne Pakiet nr 11. Pętla elektrochirurgiczna, szczypce chwytające Pakiet nr 12. Ustniki pediatryczne Pakiet nr 13. Narzędzia endoskopowe Pakiet nr 14. Narzędzia do bronchoskopii Pakiet nr 15. Pętla elektrochirurgiczna Pakiet nr 16. Szczypce biopsyjne Pakiet nr 17. Narzędzia do dróg żółciowych Pakiet nr 18. Szczypce biopsyjne do gorącej biopsji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną