ZAKUP I DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2020-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr 1 - Zestawy do wprowadzania kaniul udowych Pakiet Nr 2 - Kaniule do podawania kardioplegii wstecznie do zatoki wieńcowej Pakiet Nr 3 - Ssawka miękka z plastikową końcówką Pakiet Nr 4 – Ssawka miękka z metalową oliwką Pakiet Nr 5 – Kaniule udowe tętnicze Pakiet Nr 6 - Kaniule udowe tętnicze Pakiet Nr 7 - Rozgałęzienie drenów do ECC zabieg mini TV pl. Pakiet Nr 8 - Rozgałęzienie drenów do ECC zabieg w głębokiej hypotermii Pakiet Nr 9 - Sprzęt jednorazowego użytku do embolizacji za pomocą środka precypitującego Pakiet Nr 10 - Prowadniki 0,014"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141640-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną