Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów na odpady komunalne

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35304 Rzeszów, al. gen. Władysława Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 613 001 , fax. 178 613 003
 • Data zamieszczenia: 2018-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.
  al. gen. Władysława Sikorskiego 428
  35304 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 613 001, fax. 178 613 003
  REGON: 69026099100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów na odpady komunalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów metalowych, odkrytych na odpady komunalne wg poniższego asortymentu w ilościach: 1) kontenery metalowe odkryte o objętości 7 m3 w ilości zamówienia 10 szt. w tym: zamówienie gwarantowane – 5 szt., prawo opcji do – 5 szt. 2) kontenery metalowe odkryte o objętości 10 m3 w ilości zamówienia 10 szt. w tym: zamówienie gwarantowane – 5 szt., prawo opcji do – 5 szt. 
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną