zakup i dostawę podłoży i suplementów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą automatycznego systemu barwiącego preparaty, oraz testów do diagnostyki bakterii jelitowych dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2019-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawę podłoży i suplementów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą automatycznego systemu barwiącego preparaty, oraz testów do diagnostyki bakterii jelitowych dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup i dostawę podłoży i suplementów do diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą automatycznego systemu barwiącego preparaty, oraz testów do diagnostyki bakterii jelitowych dla Klinicznego Zakładu Mikrobiologii. Pakiet 1: zakup i dostawa podłoży i suplementów do diagnostyki mikrobiologicznej, oraz dzierżawa automatycznego systemu barwiącego preparaty. Pakiet 2: zakup i dostawa testów do diagnostyki bakterii jelitowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną