Zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i klap w przęsłach na Stopniu Wodnym w Rzeszowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i klap w przęsłach na Stopniu Wodnym w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i klap w przęsłach na Stopniu Wodnym w Rzeszowie” z podziałem na dwie części: Część 1 – „Zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i klap w przęśle 1” Zakres obejmuje wykonanie robót: przygotowanie powierzchni zasuwy i klapy oraz pozostałych powierzchni konstrukcji stalowych przęsła nr 1 pod malowanie renowacyjne, naprawa ewentualnych uszkodzeń konstrukcji zasuwy, naprawa powierzchni betonowych, malowanie renowacyjne powierzchni zasuwy i klapy oraz pozostałych powierzchni konstrukcji, wymiana uszczelnień gumowych w tym zakup nowych uszczelnień gumowych zasuwy. Część 2 – „Zabezpieczenie antykorozyjne zasuw i klap w przęśle 2” Zakres obejmuje wykonanie robót: przygotowanie powierzchni zasuwy i klapy oraz pozostałych powierzchni konstrukcji stalowych przęsła nr 2 pod malowanie renowacyjne, naprawa ewentualnych uszkodzeń konstrukcji zasuwy, naprawa powierzchni betonowych, malowanie renowacyjne powierzchni zasuwy i klapy oraz pozostałych powierzchni konstrukcji, wymiana uszczelnień gumowych w tym zakup nowych uszczelnień gumowych zasuwy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną