Wymiana starej stolarki okiennej PCV na nową stolarkę PCV wraz z remontem Pediatrii i punktu szczepień przychodni Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie

Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy
 • Telefon/fax: tel. 17 8528950, , fax. 17 8533681
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Plac Dworcowy 2
  35-201 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8528950, , fax. 17 8533681
  REGON: 01064767900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmrzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana starej stolarki okiennej PCV na nową stolarkę PCV wraz z remontem Pediatrii i punktu szczepień przychodni Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana starej stolarki okiennej PCV na nową stolarkę PCV wraz z remontem Pediatrii i punktu szczepień przychodni Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie. Przedmiotem zamówienia jest: 1) W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ: - demontaż starej stolarki okiennej z PCV, - montaż nowej stolarki z PCV z uszczelnieniem na obwodzie pianką poliuretanową, - demontaż parapetów wewnętrznych lastrykowych, - montaż nowych parapetów aglomarmurowych kolor Botticino o grubości 3 cm, - wykonanie szpalet okiennych wewnętrznych o grubości 24 cm wraz z malowaniem, - szpachlowanie ubytków szpalet z osadzeniem narożników na całej długości szpalet, - malowanie ścian przyokiennych farbą emulsyjną o powierzchni 532 m2, - utylizacja wymontowanej stolarki pcv oraz parapetów lastrykowych. Szczegóły w załączniku nr 1 do Szczegółowego opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2) REMONT PORADNI PEDIATRYCZNEJ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ – ZAKRES ROBÓT określa załącznik nr 2 do SOPZ stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną