Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu chodników na terenie Rzeszowa.

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu chodników na terenie Rzeszowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu chodników na terenie Rzeszowa.. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Opis, zakres i przedmiot części: Część 1: Bieżące utrzymanie chodników na terenie zachodniej części miasta Rzeszowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających bieżącym utrzymaniu chodników na terenie zachodniej części Rzeszowa zgodnie z przedmiarem robót. W ramach zamówienia należy wykonać: wykonanie chodników z kostki brukowej – ok. 775 m2, przełożenie chodników i nawierzchni z kostki – ok. 995 m2. Część 2: Bieżące utrzymanie chodników na terenie wschodniej części miasta Rzeszowa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających bieżącym utrzymaniu chodników na terenie wschodniej części Rzeszowa zgodnie z przedmiarem robót. W ramach zamówienia należy wykonać: wykonanie chodników z kostki brukowej – ok. 775 m2, przełożenie chodników i nawierzchni z kostki – ok. 995 m2. 2.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Przedmiar robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne 2) wzór umowy wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną