Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych wielobranżowych w budynkach L-27 i L-28 Politechniki Rzeszowskiej. położonych w Rzeszowie przy Alei Powstańców Warszawy 8. Zakres robót obejmuje roboty budowlane w tym instalacje elektryczne i sanitarne. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA: ZADANIE .1. Remont laboratorium nr 210 w bud. L-27 (~ 62 m2) dla Zakładu Termodynamiki -wymiana wykładzin posadzki (PCV) i ścian na płytki ścienne . - montaż sufitu podwieszonego - demontaż inst. instalacji elektrycznych i sanitarnych - montaż nowych obwodów gniazd wtykowych, tablicy bezpiecznikowej montaż nowego osprzętu elektrycznego; - montaż zestawów Elektryczno-Logicznych PEL - doprowadzenie przewodów z szafy Teleinformatycznej w pom. 105A - wykonanie pomiarów elektrycznych - montaż zlewów i baterii, wpustów podłogowych ZADANIE .2. Wymiana wewnętrznego pionu kanalizacji deszczowej (dł. ~95 m2) - przebudowa ścianek z cegieł (~40 m2) - wykonanie gładzi gipsowych, malowanie farbami akrylowymi - Wymiana pionu kanalizacji deszczowej - żeliwny na PCW ZADANIE .3. Remont pomieszczenia 029 w bud. L-28 dla Katedry Konstrukcji Maszyn - skucie tynków (25% całej powierzchni) ? przygotowanie i malowanie ścian - wymiana istniejących instalacji elektrycznych w części pom. 029 w bud. L28; - wymiana rozdzielnicy ? montaż nowoprojektowanej tablicy T-029; - montaż instalacji gniazd wtykowych, instalacji oświetleniowej, pomiary; ZADANIE .4. Remont pomieszczenia wentylatorowni o pow. (~ 40 m2) w budynku L-27 - wymiana 2 okratowanych okien z PCV - skucie części tynków, odwilgocenie ścian ok 23 mb - przygotowanie powierzchni, malowanie ścian i sufitu (~ 125 m2); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający przedmiary robót stanowi załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną