Wykonanie remontu zespołu pracowni fotograficznych oraz pracowni specjalistycznych tj.: elektrycznej, elektronicznej i odnawialnych źródeł energii w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie przy ul. W. Pola 1

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2018-08-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu zespołu pracowni fotograficznych oraz pracowni specjalistycznych tj.: elektrycznej, elektronicznej i odnawialnych źródeł energii w budynku Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie przy ul. W. Pola 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Energetycznych przy ul. W. Pola 1 w Rzeszowie. Zakres zadania obejmuje: 1) rozebranie posadzek i ścian z płytek na zaprawie cementowej, 2) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, 3) rozebranie ścianek z betonu komórkowego, 4) wykonanie instalacji elektrycznej, wod-kan. w pracowniach specjalistycznych, 5) wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 6) wymiana drzwi wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach, 7) remont pomieszczeń (szpachlowanie, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną