Wykonanie remontu tarasu, wylewki i elewacji na Stopniu Wodnym w Rzeszowie oraz remontu schodów zejściowych na Zbiorniku Wodnym Besko

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wodypolskie.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu tarasu, wylewki i elewacji na Stopniu Wodnym w Rzeszowie oraz remontu schodów zejściowych na Zbiorniku Wodnym Besko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu tarasu, wylewki i elewacji na Stopniu Wodnym w Rzeszowie oraz remontu schodów zejściowych na Zbiorniku Wodnym Besko z podziałem na części: Część 1 – „Wykonanie remontu tarasu wokół budynku sterowni”, Zakres obejmuje wykonanie m. innymi: robót polegających na: usunięciu istniejącej nawierzchni tarasu (płytki ceramiczne), przygotowaniu i wykonaniu wylewki poziomującej, położeniu wylewki żywicznej 3-warstwowej, wymianie parapetu stalowego zewnętrznego tarasu, Część 2 – „Wykonanie remontu wylewki i elewacji budynku warsztatowego”, Zakres obejmuje wykonanie m. innymi: robót polegających na: pracach przygotowawczych i zabezpieczeniu terenu robót (montaż rusztowania), uzupełnieniu ubytków tynku na elewacji, gruntowaniu ścian zewnętrznych, malowaniu elewacji ścian zewnętrznych, malowaniu podbitki drewnianej wiaty warsztatowej farbą do drewna – dwukrotne, skuciu istniejącej wylewki obok budynku warsztatowego- głębokość do 5 cm, przygotowaniu powierzchni pod wykonanie nowej wylewki, wykonaniu nowej wylewki betonowej obok budynku warsztatowego - beton C 25/30, prace końcowe i porządkowe, Część 3 – „Remont schodów zejściowych do zapory w sekcji 1”. Zakres obejmuje wykonanie m. innymi: robót polegających na: remoncie schodów zejściowych do zapory, wykopach pod mur i fundamenty muru oporowego, zbrojeniu schodów i muru oporowego, wykonaniu schodów i murów oporowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną