Wykonanie prac geodezyjnych cz. 8 (2 części)

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac geodezyjnych cz. 8 (2 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej oraz wykonaniu podziału nieruchomości oraz odtworzeniu i okazaniu na gruncie granic nieruchomości położonych na terenie miasta Rzeszowa. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej: dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu dla 1 nieruchomości, w celu uregulowania stanu prawnego dla 49 nieruchomości i do celów prawnych dla 10 nieruchomości. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału nieruchomości wymagającego sporządzenia wstępnego projektu podziału dla 5 nieruchomości oraz odtworzenie i okazanie na gruncie granic dla 1 nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do specyfikacji oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 1 i 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną