Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego rezerwatu przyrody "Przysłup"

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego rezerwatu przyrody "Przysłup"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej terenu projektowanego rezerwatu przyrody „Przysłup”. Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi w terminie od podpisania umowy do końca września 2020 r. inwentaryzację przyrodniczą terenu projektowanego rezerwatu przyrody „Przysłup” na terenie miejscowości Manasterzec (gmina Lesko), w leśnictwie Manasterzec (dawniej Monasterzec lub Manasterz; wydzielenia leśne: 8a, 9a, 9b, 11a, 11b, 11c, 15a, 17a, 17b, 18a) polegającą na wykonaniu: a) spisu elementów przyrodniczych występujących na wskazanym obszarze, b) oceny ich zachowania, c) identyfikacji i osądu zarówno istniejących, jak i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, d) weryfikacji danych zawartych w istniejącej już dokumentacji, e) prognozy przyszłych zmian, f) opracowania koncepcji ochrony zasobów, tworów i składników przyrody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90700000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną