Wykonanie II części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie – etap I

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie II części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II części zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie – etap I. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Ubezpieczenie skarp i dna potoku Zawadka w km 0+306 – 0+367 2) Ubezpieczenie skarp i dna potoku Zawadka w km 0+399 – 0+441 3) Ubezpieczenie skarp i dna potoku Zawadka w km 0+481,5 – 0+554 4) Ubezpieczenie skarp i dna potoku Zawadka w km 5+933 – 6+523,5 5) Ubezpieczenie skarp i dna potoku Zawadka w km 6+579 – 6+621 6) Ubezpieczenie skarp i dna potoku Zawadka w km 6+705 – 6+768,5 7) Ubezpieczenie skarp i dna potoku Zawadka w km 6+782 – 6+837,5 8) Rozbiórka obiektu mostowego M-33 w km 0+583 9) Budowa obiektu mostowego M-33 w km 0+583 10) Rozbiórka obiektu mostowego M-29 w km 6+011 11) Budowa obiektu mostowego M-29 w km 6+011 12) Zabezpieczenie istniejącego rurociągu w km 0+334 13) Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego wodociągu w km 6+454
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną