Wydruk materiałów promocyjnych

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydruk materiałów promocyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wydruk materiałów promocyjnych dla projektu pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna 2” obejmujących wydruk: 1200 szt. ulotek, 800 szt. wizytówek, 50 szt. plakatów, 1 szt. plakatu na roll’up, 1 szt. materiału reklamowego zewnętrznego na płycie kompozytowej dibond (wymiary płyty: długość – 500 cm, wysokość – 245 cm) wraz z montażem na elewacji budynku siedziby RARR S.A. przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie (I piętro ściany budynku od strony mostu Zamkowego) oraz wydruk materiałów promocyjnych dla projektu Enterprise Europe Network obejmujących wydruk: 2000 szt. ulotek reklamowych (format A4 – dwie kartki w kolorze) i 2 szt. roll-upów jednostronnych. Szczegóły tj. wielkość, zakres i rodzaj zamawianych materiałów określa dokument pn.: Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną