Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rarr.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wydruk i dostawa materiałów informacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Wydruk i dostawa 2 rodzajów broszur, w tym: a) Broszura w języku polskim – 100 sztuk, przy uwzględnieniu następujących parametrów: - format: 21 cm x 21 cm (po zamknięciu); - 4 strony okładki + 60 stron wewnętrznych (+/- 8 stron wewnętrznych); - druk dwustronny, pełny kolor CMYK (4 + 4); - papier kreda błysk; - gramatura papieru: strony wewnętrzne 170 g/mkw, okładka 250 g/mkw; - szyta drutem; - DRUK według projektu wykonanego przez Zamawiającego (plik PDF) – Wykonawca będzie zobowiązany jedynie do sprawdzenia poprawności pliku PDF, wydruku i cięcia (spady); - Plik PDF z projektem broszury gotowym do wydruku zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy w wersji elektronicznej. b) Broszura w języku angielskim – 50 sztuk, przy uwzględnieniu następujących parametrów: - format: 21 cm x 21 cm (po zamknięciu); - 4 strony okładki + 60 stron wewnętrznych (+/- 8 stron wewnętrznych); - druk dwustronny, pełny kolor CMYK (4 + 4); - papier kreda błysk; - gramatura papieru: strony wewnętrzne 170 g/mkw, okładka 250 g/mkw; - szyta drutem; - DRUK według projektu wykonanego przez Zamawiającego (plik PDF) – Wykonawca będzie zobowiązany jedynie do sprawdzenia poprawności pliku PDF do wydruku i cięcia (spady); - Plik PDF z projektem broszury gotowym do wydruku zostanie przekazany Wykonawcy w wersji elektronicznej w dniu podpisania umowy. 1.2. Przygotowanie, wykonanie i dostawa 1 sztuki roll-up - Wymiary: 100 cm x 200 cm. - Konstrukcja: kaseta ze stelażem z grubego aluminium, kaseta z mechanizmem samo nawijającym (np. typu strong grip), składany maszt aluminiowy, górna listwa mocująca, dwie stopki rozsuwane, Elegancki i nowoczesny kształt kasety, typ tzw. łezka / delfin. - Wydruk: jednostronny, fotograficznej jakości (druk lateksowy w pełnym kolorze CMYK 4 + 0, jakość druku 720 dpi) na materiale Block-out, nieprzepuszczającym światła. - Dodatkowo: Torba transportowa wzmocniona, podwójna, solidna, trwała (z uchwytami) wykonana z wytrzymałego materiału. - Cechy roll-upa po rozłożeniu: roll-up powinien stać pionowo do podłoża; boki nie mogą się zawijać (tj. krawędzie baneru winny być naprężone, czyli nieopadające i bez zafalowań), powinien stać stabilnie; - Wykonawca opracuje w wersji elektronicznej minimum 2 projekty graficzne roll up`a, przy czym każdy projekt graficzny powinien być spójny z pozostałymi materiałami informacyjno-promocyjnymi projektu przygotowany w oparciu o przesłane przez Zamawiającego wytyczne programu Interreg Europe i wizualizację dla projektu BRESE oraz uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca prześle na elektroniczny adres korespondencyjny Zamawiającego w terminie maksymalnie do 2 dni od daty podpisania umowy przygotowane projekty, z których Zamawiający wybierze jeden. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naniesienia uwag dotyczących przesłanych przez Wykonawcę projektów, które Wykonawca musi uwzglednić w czasie nie dłuższym niż 1 dzień od ich otrzymania i ponownie przesłać Zamawiającemu w celu akceptacji. - Wszystkie informacje niezbędne do przygotowania projektów graficznych, w tym wytyczne programu, projektu i wymagane logotypy zostaną przekazane Wykonawcy w wersji elektronicznej w dniu podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną