Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz przewozu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska
 • Telefon/fax: tel. 178 664 000 , fax. 178 664 702
 • Data zamieszczenia: 2020-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  ul. Lwowska 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 664 000, fax. 178 664 702
  REGON: 69069752900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz przewozu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz przewozu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 (Pakiet nr 1), 5A (Pakiet nr 2) do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące pakiety: Pakiet nr 1. Transport osób na hemodializy wykonywane w Ośrodku Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie tj. transport z miejsca zamieszkania pacjenta na zabiegi na ulicę Lwowską 60 w Rzeszowie oraz odwiezienie po hemodializie pod wskazany adres zamieszkania. Pakiet nr 2. Całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego oraz zabezpieczenie łączności bezprzewodowej, przewóz materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu sanitarnego jako uzupełnienie transportu własnego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną