Wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems (OJS) Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems (OJS) Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopism Open Journal Systems (OJS) Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie zostało podzielone na 6 części (6 zadań): Zadanie nr 1: Wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopisma „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” Zadanie nr 2: Wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopisma „Tematy i Konteksty” Zadanie nr 3: Wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopisma „Analecta Archaeologica Ressoviensia” Zadanie nr 4: Wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopisma „Polityka i Społeczeństwo” Zadanie nr 5: Wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza Zadanie nr 6: Wdrożenie oraz usługa hostingu otwartego systemu do obsługi czasopisma „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72263000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną