Uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic w DS. ALCHEMIK Politechniki Rzeszowskiej.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic w DS. ALCHEMIK Politechniki Rzeszowskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie izolacji poziomej ścian wewnętrznych piwnic w Domu Studenckim DS. ALCHEMIK Politechniki Rzeszowskiej. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA OBEJMUJE: " odbicie pasma tynków ścian (ok. 69 m2 ) z wyniesieniem i wywiezieniem gruzu; " oczyszczenie ścian z resztek zaprawy i spoin na głębokość ok.2,0 cm; " pomiar wilgotności przegród; " uszczelnienie ścian obustronnie preparatami antysolnym i antygrzybicznym ; " wzmocnienie powierzchni ścian warstwą sczepną. " uzupełnienie ubytków zaprawą renowacyjną (tynk renowacyjny grub. 1 cm) ; " ułożenie cokolika z płytek terakotowych 10x20 cm na zaprawie cementowej - ok. 96 mb. " 2-krotne malowanie ścian farbą systemową do tynków renowacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną