Usuwanie szkód powodziowych, udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemyśl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych, udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemyśl
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usuwanie szkód powodziowych, udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie działania ZZ Przemyśl”, w podziale na 12 części. Część 1– Udrożnienie p. Stebnik w m. Krościenko w km 0+000 – 0+100 Część 2– Udrożnienie i remont ubezpieczeń rz. Strwiąż w m. Ustrzyki Dolne w km 86+000-87+500 Część 3- Usuwanie szkód powodziowych na terenie NW Dynów Zadanie 1-Zabezpieczenie skarpy p. Kruszelnica w km 1 + 250 – 1 +350 w m. Dąbrówka Starzeńska Zadanie 2- Udrożnienie oraz zasyp wyrw pot. Kruszelnica w km 1+750-1+900 Część 4 – Zasyp wyrw w dnie p. bez nazwy w m. Hłudno Część 5- Zabezpieczenie lewej skarpy pot. Brzuska, m. Huta Brzuska, gm. Bircza Część 6–Zabezpieczenie prawego brzegu p. Drohobyczka w km 7+085-7+150 w m. Drohobyczka Część 7– Zasyp wyrwy na potoku Łętowianka, brzeg lewy w km 1+222 – 1+250 w m. Łętownia, gmina Przemyśl Część 8- Zasyp wyrw brzegowych oraz udrożnienie potoku Silska w km 4+600 - 4+700, 4+900 - 5+000 oraz potoku Bukowca w km 0+000-0+100 w m. Bukowsko, gm. Bukowsko Część 9 – Usuwanie szkód powodziowych – zasyp wyrw na potoku Tyrawka wraz z lokalnym udrożnieniem w m. Rakowa, gm. Tyrawa Wołoska Część 10- Usuwanie szkód powodziowych – zasyp wyrwy na potoku Kalniczka w km 1+370 – 1+420 w m. Tarnawa Dolna, gm. Zagórz Część 11– Udrożnienie wraz z zasypem wyrw w korycie potoku Jasielnica w km 0+000 - 0+140 w m. Nowosiółki gm. Baligród Część 12– Zasyp wyrwy oraz udrożnienie koryta p. Ciśnianka w km 0+705 - 0+735 w m. Cisna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną