Usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn: „Usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, będących w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie” jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, zagospodarowaniu odpadów komunalnych ze wskazanych w pkt 2 lokalizacji. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 17 części: 2.1 Część I: Urząd Skarbowy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Staszica 3; 2.2 Część II: Podkarpacki Urząd Celno– Skarbowy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 30; 2.3 Część III Urząd Skarbowy w Kolbuszowej; 36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 20; 2.4 Część IV Urząd Skarbowy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Składowa 5; 2.5 Część V:Podkarpacki Urząd Celno– Skarbowy Delegatura w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Pużaka 18; 2.6 Część VI: Urząd Skarbowy w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Rynek 1; 2.7. Część VII Urząd Skarbowy w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Sobieskiego 6; 2.8. Część VIII Urząd Skarbowy w Łańcucie37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 11; 2.9. Część IX Urząd Skarbowy w Przeworsku,37-200 Przeworsk, ul. Tysiąclecia 1; 2.10. Część X Urząd Skarbowy w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Św. Barbary 12; 2.11. Część XI Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 42; 2.12. Część XII Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6; 2.13. Część XIII Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12; 2.14. Część XIV Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1; 2.15. Część XV Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, 35-234 Rzeszów, ul. Siemieńskiego 18; 2.16. Część XVI Podkarpacki Urząd Celno– Skarbowy Delegatura w Rzeszowie, 35-083 Rzeszów ul. Przemysłowa 14; 2.17. Część XVII Odział Celny Kolejowy Przemyśl Medyka, 37-732 Medyka, Medyka 170 a. 3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określa w szczególności: 3.1. Dla części I-XVII zamówienia - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ; 4. Sposób realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 5. Pozostałe wymogi co do realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną