Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej Stadionu Miejskiego "Stal" w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę usługi w zakresie pielęgnacji, konserwacji i utrzymania boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej i sztucznej Stadionu Miejskiego „STAL” w Rzeszowie- płyta główna Stadionu Miejskiego o nawierzchni trawiastej naturalnej – o powierzchni: 110 m x 75 m, boisko treningowe o nawierzchni trawiastej naturalnej o powierzchni: 92 m x 64 m i boisko treningowe o nawierzchni sztucznej o powierzchni: 110 m x 74 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: Załącznik do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy” stanowiący równocześnie Załącznik nr 1 do umowy oraz Załącznik do SIWZ pn. „Wzór umowy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77320000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną