Usługa Agenta Rozliczeniowego w zakresie obsługi i rozliczania płatności kartowych oraz przy użyciu form płatności BLIK i Android Pay w samoobsługowych urządzeniach płatniczych oraz w urządzeniach płatniczych mobilnych dla kontrolerów ruchu za towary i usługi

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa Agenta Rozliczeniowego w zakresie obsługi i rozliczania płatności kartowych oraz przy użyciu form płatności BLIK i Android Pay w samoobsługowych urządzeniach płatniczych oraz w urządzeniach płatniczych mobilnych dla kontrolerów ruchu za towary i usługi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest umożliwienie przyjmowania przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie płatności bezgotówkowych dokonywanych przez podróżnych Zarządu Transportu Miejskiego przy użyciu kart płatniczych oraz przy użyciu form płatności BLIK i Android Pay - akceptacja oraz rozliczanie płatności dokonywanych w sieci urządzeń samoobsługowych należących do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie oraz w urządzeniach płatniczych mobilnych dla kontrolerów ruchu wraz z dzierżawą terminali dla kontrolerów ruchu. UWAGA! Zamawiający przewiduje prawo opcji w wysokości 213 492,67 zł (netto). 1) Zakres zamówienia objętego prawem opcji: zwiększenie płatności kartą płatniczą, BLIKIEM i Android Pay. 2) Okoliczności w jakich może dojść do skorzystania z prawa opcji: zwiększenie sprzedaży z wykorzystaniem ww. płatności
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66133000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną