Usługa remontu silnika po resursie 2000h, silnik Lycoming IO-360C1C6, S/N: RL-13064-51E wraz z podzespołami.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa remontu silnika po resursie 2000h, silnik Lycoming IO-360C1C6, S/N: RL-13064-51E wraz z podzespołami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa remontu silnika po resursie 2000h, silnik Lycoming IO-360C1C6, S/N: RL-13064-51E wraz z podzespołami. Zakres naprawy: - wymianę części na nowe certyfikowane zgodnie z Instrukcją Napraw - montaż nowego zestawu cylindrów wraz z nowymi tłokami, zaworami, pierścieniami i sworzniami tłokowymi, wymiana roller tappets. - montaż nowych przewodów wysokiego napięcia i nowych świec zapłonowych - naprawę główną agregatów: iskrowników, alternatora, rozrusznika - naprawa główna układu paliwowego Wykonawca musi dokonać remontu silnika w/g posiadanych przez organizację obsługową zakresów zatwierdzeń, co musi potwierdzić wystawieniem Formularzy 1 EASA lub równoważnego. Formularze 1 EASA lub równoważne muszą zostać przekazane Zamawiającemu w momencie odbioru wyremontowanych podzespołów. Dostawa do wykonawcy i odbiór silnika po naprawie leży po stronie Zamawiającego (własnymi środkami transportu OKL PRz lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt OKL). Kosztów transportu nie należy wykazywać w kalkulacji naprawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50210000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną