świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycznej do jednostek SP ZOZ Nr 1

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35051 Rzeszów, ul. Czackiego
 • Telefon/fax: tel. 178 532 360 , fax. 178 629 020
 • Data zamieszczenia: 2019-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1
  ul. Czackiego 2
  35051 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 532 360, fax. 178 629 020
  REGON: 31419300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie kompleksowej usługi polegającej na dystrybucji energii oraz sprzedaży energii elektrycznej do jednostek SP ZOZ Nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dystrybucja energii oraz sprzedaż energii elektrycznej do jednostek SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną