Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Karny w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-322 Rzeszów, Załęska
 • Telefon/fax: tel. +48178580700 , - , fax. 17 853 54 20
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  Załęska 76
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48178580700 , -, fax. 17 853 54 20
  REGON: 00059046700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy następujących artykułów spożywczych: PAKIET I – PRODUKTY MLECZARSKIE 1. Mleko krowie - CPV 15511000-3. O zawartości tłuszczu 2%. Opakowanie do 5 litrów. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3 dni od daty dostawy. W ilości 15 100 l, w cenie ….. zł/l (z VAT). 2. Śmietana - CPV 15512200-2. O zawartości tłuszczu 18%. Opakowanie od 400 do 500 ml. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. W ilości: 2 650 kg. 3. Twaróg półtłusty krajanka – CPV 15542100-0. Opakowanie do 1 kilograma. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy. W ilości: 11 600 kg. 4. Jogurt naturalny bez cukru – CPV 15551310-1. Opakowanie do 500 g. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. W ilości: 3 500 kg. PAKIET II - SERY 1. Ser żółty twardy – CPV 15544000-3. O zawartości tłuszczu nie przekraczającej 40% w suchej masie. Opakowanie od 2,5 do 4 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. W ilości: 1 600 kg. 2. Ser topiony kostka – CPV 15542200-1. O zawartości tłuszczu od 14% do 30%. Opakowanie 100 g. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. W ilości: 1 000 kg. 3. Serek kanapkowy do smarowania pieczywa – CPV 15545000-0. Naturalny bez dodatku substancji smakowych. Opakowanie 300 g. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. W ilości: 6 000 kg. PAKIET III - TŁUSZCZE 1. Olej uniwersalny - CPV 15411100-3. Olej przejrzysty, bez osadu. Opakowanie jednostkowe: butelki z tworzyw sztucznych o objętości do 10 l. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy. W ilości 5 000 l. 2. Tłuszcz roślinny do smarowania pieczywa - CPV 15431000-8. Kostka 250 g o zawartość tłuszczu min. 40%. Opakowania zbiorcze: o masie od 5 do 15 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 2 miesiące od daty dostawy. W ilości: 15 000 kg. PAKIET IV – JAJA KURZE Jaj kurzych – CPV 03142500-3. Jaja kurze klasa A (M) (waga 53 – 63 gram) w ilości 200 000 szt. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 20 dni od daty dostawy. 1. Ilości artykułów podane powyżej są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie, z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 2. Transport artykułów spożywczych odbywać się będzie na koszt i ryzyko wykonawcy. 3. Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia telefonicznie. 4. Dostawy: a) produktów mleczarskich oraz serów do magazynu Zamawiającego realizowane będą w godz. 8 – 12, 2 razy w tygodniu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy); b) oleju i tłuszczu roślinnego do smarowania pieczywa do magazynu Zamawiającego realizowane będą w godz. 8 – 12, 1 raz w miesiącu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy); c) jaj kurzych do magazynu Zamawiającego realizowane będą w godz. 8 – 12, 1 raz w tygodniu (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy). 5. Dokumentem stwierdzającym otrzymanie towaru będzie odebrana od Wykonawcy faktura elektroniczna za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. 6. Zamawiający dokonywał będzie odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych artykułów spożywczych w swoim magazynie, w dniu dostawy każdej partii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną