Sprzedaż i dostawę regulowanego przedniego uchwytu na próbki stałe z adapterami i światłowodem niezbędny dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Medycznego

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawę regulowanego przedniego uchwytu na próbki stałe z adapterami i światłowodem niezbędny dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawę regulowanego przedniego uchwytu na próbki stałe z adapterami i światłowodem niezbędny dla potrzeb realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami Wydziału Medycznego Regulowany przedni uchwyt na próbki stałe (front-face sample holder) dla fluorymetru FluoTime 300 (PicoQuant).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39300000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną