Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2019-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie zostało podzielone na 7 części (7 zadań): Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa urządzenie wielofunkcyjnego dla Sekcji Księgowości Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Rejonu Zalesie Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Ratownictwa Medycznego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Katedry Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa sieciowego serwera plików dla Działu Jakości i Akredytacji Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa urządzenie wielofunkcyjnego dla Działu Jakości i Akredytacji Uniwersytetu Rzeszowskiego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną