Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych (m.in. startery do identyfikacji bakterii, podłoża, plastiki, składniki buforu do elektroforezy, materiały do reakcji PCR) w ramach projektu pn. „Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwałości przechowalniczej, a także zachowania właściwości odżywczych, prozdrowotnych oraz przetwórczo – użytkowych tego surowca i jego produktów”

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych (m.in. startery do identyfikacji bakterii, podłoża, plastiki, składniki buforu do elektroforezy, materiały do reakcji PCR) w ramach projektu pn. „Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwałości przechowalniczej, a także zachowania właściwości odżywczych, prozdrowotnych oraz przetwórczo – użytkowych tego surowca i jego produktów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż wraz z dostawą materiałów laboratoryjnych (m.in. startery do identyfikacji bakterii, podłoża, plastiki, składniki buforu do elektroforezy, materiały do reakcji PCR) w ramach projektu pn. „Badania i opracowanie technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwałości przechowalniczej, a także zachowania właściwości odżywczych, prozdrowotnych oraz przetwórczo – użytkowych tego surowca i jego produktów” Zamówienie zostało podzielone na 5 części (5 zadań): Zadanie nr 1: Sprzedaż wraz z dostawą starterów do identyfikacji bakterii Zadanie nr 2: Sprzedaż wraz z dostawą podłoży Zadanie nr 3: Sprzedaż wraz z dostawą plastików Zadanie nr 4: Sprzedaż wraz z dostawą składników buforu do elektroforezy Zadanie nr 5: Sprzedaż wraz z dostawą materiałów do reakcji PCR Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy- załącznik nr 1.2 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192500-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną