Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów dla Instytutu Nauk Medycznych

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów dla Instytutu Nauk Medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sprzedaż i dostawa odczynników i materiałów dla Instytutu Nauk Medycznych– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w załączniku nr 1.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania (części): Zadanie 1: Sprzedaż i dostawę podłoży do hodowli komórek oraz zestawów do różnicowania ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych dla Instytutu Nauk Medycznych Zadanie 2: Sprzedaż i dostawa płytek i szalek do hodowli komórkowych dla Instytutu Nauk Medycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną