Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana
 • Telefon/fax: tel. 178 721 018 , fax. 178 721 262
 • Data zamieszczenia: 2020-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 721 018, fax. 178 721 262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie zostało podzielone na 14 części (14 zadań): Zadanie nr 1: Sprzedaż i dostawa komputerów przenośnych dla Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Zadanie nr 2: Sprzedaż i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Zadanie nr 3: Sprzedaż i dostawa drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego dla Dziekanatu Kolegium Nauk Społecznych Zadanie nr 4: Sprzedaż i dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Instytutu Nauk o Zdrowiu Zadanie nr 5: Sprzedaż i dostawa monitorów dla Instytutu Nauk o Zdrowiu Zadanie nr 6: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego, monitorów i drukarki dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Zadanie nr 7: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Zadanie nr 8: Sprzedaż i dostawa monitorów dla Instytutu Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska Zadanie nr 9: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Instytutu Nauk o Zdrowiu Zadanie nr 10: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Zadanie nr 11: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Zadanie nr 12: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Zadanie nr 13: Sprzedaż i dostawa komputera przenośnego dla Biura Kolegium Nauk Przyrodniczych Zadanie nr 14: Sprzedaż i dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Rejonu Jałowego Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną