Roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących zlokalizowanych na rz. Rakowa w związku ze zwiększeniem zdolności retencyjnej rzeki Rakowa na terenie gm. Dzwola

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza
 • Telefon/fax: tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
  Hanasiewicza 17B
  35-103 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 (17) 853 74 00, , fax. +48 (17) 853 64 21
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących zlokalizowanych na rz. Rakowa w związku ze zwiększeniem zdolności retencyjnej rzeki Rakowa na terenie gm. Dzwola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na budowlach piętrzących zlokalizowanych na rz. Rakowa w związku ze zwiększeniem zdolności retencyjnej rzeki Rakowa na terenie gm. Dzwola Zakres zamówienia obejmuje m.in.: - Oczyszczenie budowli na wlocie/odmulenie, obkoszenie, oczyszczenie prowadnic: 14 szt - Wykonanie szandorów, szandory o grubości po ostruganiu 59·mm: 23,22 m2 - Dowóz, trzykrotny montaż, demontaż szandorów (wynikające z okresu prowadzenia nawodnień - Składowanie szandorów przez cały okres prowadzenia nawodnień
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232120-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną