Roboty remontowe pomieszczeń Radia Centrum w Domu Studenckim "Ikar" Politechniki Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe pomieszczeń Radia Centrum w Domu Studenckim "Ikar" Politechniki Rzeszowskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pomieszczeń Radia Centrum w Domu Studenckim Ikar Politechniki Rzeszowkiej. Zakres robot obejmuje: Branża budowlana. Pomieszczenia Radia Centrum o demontaż istniejących okładzin ściennych i sufitowych, o wykonanie nowej, dźwiękochłonnej okładziny ściennej z paneli akustycznych, o montaż sufitu podwieszanego akustycznego z dociepleniem stropu płytami z wełny mineralnej, o wymiana drzwi na skrzydła dźwiękochłonne, o wymianę okna wewnętrznego na nowe okno o akustyce Rw=44dB w ramach z PCV, o wymianę wykładzin dywanowych, o odmalowanie ścian i stropów nie pokrytych panelami dźwiękochłonnymi. Korytarz (piętro) o odnowienie poprzez odmalowanie ścian (powyżej tapety natryskowej) i sufitów, o wykonanie nowej lamperii w postaci tapety natryskowej. Branża elektryczna. o wymiana tablicy bezpiecznikowej TR1 z której należy zasilić rozdzielnicę TR na parterze i TB na I piętrze, o demontaż istniejących opraw oświetleniowych, o instalacja gniazd wtykowych, o instalacja komputerowa, o system sygnalizacji pożaru SSP, o system kontroli dostępu SKD IP, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ i zawiera: przedmiar robót oraz STWiOR
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną