Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny podłogowej/paneli wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, , fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny podłogowej/paneli wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn: „Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny podłogowej/paneli wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz podległych jednostkach” jest wykonanie w/w robót budowlanych we wskazanych obiektach wg dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 2. Zamówienie zostało podzielone na cztery części, z których poszczególne dotyczą robót, o których mowa w pkt.1. dla: 2.1. Część I: Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny podłogowej/paneli wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach: Urzędu Skarbowego w Brzozowie, ul. Kazimierzowska 1; Urzędu Skarbowego w Lesku, ul. Rynek 1; Urzędu Skarbowego w Krośnie, ul. Składowa 5; Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krośnie, ul. Pużaka 18; Urzędu Skarbowego w Sanoku, ul. Sienkiewicza 1; Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1. 2.2. Część II: Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny podłogowej/paneli wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach: Urzędu Skarbowego w Dębicy, ul. Kolejowa 21; Urzędu Skarbowego w Nisku, ul. 3-go Maja 32; Urzędu Skarbowego w Ropczycach, ul. Św. Barbary 12; Oddziału Celnego Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1; Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 12. 2.3. Część III: Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny podłogowej/paneli wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach: Urzędu Skarbowego w Leżajsku, ul. Plac Targowy 3; Urzędu Skarbowego w Lubaczowie, ul. Sobieskiego 6; Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, ul. Przemysłowa 2 a; Urzędu Skarbowego w Przemyślu, ul. Lwowska 9a; Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, ul. Zaciszna 4; Urzędu Skarbowego w Przeworsku, ul. Tysiąclecia 1. 2.4. Część IV: Roboty remontowe podłóg obejmujące dostarczenie i położenie wykładziny podłogowej/paneli wraz z montażem listew przypodłogowych w pomieszczeniach: Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 20; Urzędu Skarbowego w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 11; Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42; Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1; Delegatury Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Rzeszowie, ul.  Przemysłowa 14; Urzędu Skarbowego w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 6. 3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określają załączniki do SIWZ tj.: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wyszczególnienie rodzaju i ilości poszczególnych elementów w zakresie wymiany wykładzin (w zależności od części - Załącznik 1/I, 1/II, 1/III i 1/IV do opisu przedmiotu zamówienia), przedmiary robót, jako dokumenty pomocnicze do sporządzenia oferty (w zależności od części – Załącznik nr 1A/I, 1A/II, 1A/III, 1A/IV), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - STWiORB (Załącznik nr 2 do SIWZ), wzór umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Pozostałe wymogi co do realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w SIWZ wraz z załącznikami umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: www.podkarpackie.kas.gov.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45432110-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną