Roboty budowlane niezbędne do dostosowania Stadionu Miejskiego w Rzeszowie do wymogów II ligi piłki nożnej

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 754 636, fax. 178 754 634
  REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane niezbędne do dostosowania Stadionu Miejskiego w Rzeszowie do wymogów II ligi piłki nożnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonanie i montaż 2 szt. bramek ewakuacyjnych z trybuny VIP, na poziomie terenu, otwieralne na zewnątrz do przestrzeni pomiędzy bandą żużlową a ogrodzeniem odgradzającym, z możliwością zamykania; 2) Wykonanie i montaż bramy w ogrodzeniu buforowym sektora gości; 3) Wykonanie i montaż 4 szt. bramek ewakuacyjnych na poziomie galerii przy schodach ewakuacyjnych z trybuny wschodniej oraz nadstawek o wysokości 1,5 m montowanych do istniejących balustrad na długości ok. 3,0 m; 4) Wykonanie i montaż pochylni szer. ok. 3,0 m pomiędzy bandą żużlową a istniejącą bramą na pierwszym wjeździe trybuny wschodniej na tor żużlowy, od strony pawilonu żużlowego; 5) Demontaż ogrodzenia z dwoma bramami na wejściu do sektora gości i ponowny montaż 2 szt. bram w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 6) Przestawienie 1 szt. bramofurty oraz montaż 2 szt. nowych bramofurt w linii zdemontowanego ogrodzenia, a) dopuszcza się rozwiązanie, w którym rotor będzie posiadał 3 sekcje pod warunkiem, że zainstalowane bramofurty będzie można włączyć do istniejącego systemu elektronicznej sprzedaży biletów na Stadionie Miejskim „Stal” w Rzeszowie, b) dopuszcza się rozwiązanie w którym elektromechaniczne wspomaganie ruchu ramion rotora będzie zastąpione rotorem wykonanym ze stali nierdzewnej w standardzie wyposażonym w kontrolujące jego pracę hamulce hydrauliczne, c) wymaga się dostarczenia czytników kart zintegrowanych z obecnym stadionowym systemem sprzedaży biletów i kontroli dostępu użytkowanym na obiekcie (stadionie). - poprzez czytnik kart rozumie się czytnik dualny wyposażony w czytnik karty w standardzie MIFARE (ISO14443 A) oraz czytnik kodów 1D i 2D (odczyt z wydruków papierowych, tworzywowych oraz z ekranów telefonów komórkowych), posiadający wyświetlacz graficzny LCD umożliwiający emisję komunikatów graficznych i słownych. - czytnik musi komunikować się z systemem stadionowym za pomocą protokołu TCP/IP, posiadać możliwość porównania danych zawartych na dokumencie wejściowym (bilecie) z danymi zawartymi w serwerze systemu stadionowego (bazie danych systemu) lub pamięci wewnętrznej czytnika biletów oraz po poprawnej weryfikacji biletu umożliwiać wejście na obiekt (poprzez bramofurtę). - wszelkie nieprawidłowości w odczycie danych mają spowodować zablokowanie wejścia na obiekt. - czytnik kart musi posiadać możliwość zintegrowania (sterowania) z układem sterującym kołowrotu oraz być zasilany napięciem 24 VAC. d) bramofurty mają być wyposażone w sygnalizatory optyczne, e) Zamawiający nie zapewnia elementów infrastruktury sieciowej niezbędnej do podłączenia czytników kart na nowych bramofurtach. Musi to zrobić Wykonawca. f) wymaga się konfiguracji i uruchomienia czytników stadionowych w obecnie istniejącym systemie sprzedaży biletów i kontroli dostępu. 7) wykonanie i montaż nowego ogrodzenia od miejsca przestawionej bramofurty w kierunku istniejącego ogrodzenia wraz z bramką ewakuacyjną, 8) wykonanie instalacji zasilającej bramofurty oraz instalacji sieci LAN i skonfigurowanie jej do istniejącej sieci, 9) w punkcie zabezpieczenia imprez masowych: zdemontować ściankę działową z gips.-karton, 1 szt. drzwi wewnętrznych, pomieszczenie odmalować, wymiana wykładziny podłogowej PCV, 10) W ramach realizacji zamówienia wymagana jest od Wykonawcy konsultacja i akceptacja planowanych rozwiązań przez Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną