Remont pomieszczeń w budynku warsztatowym Nr 5 w kompleksie wojskowym 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń w budynku warsztatowym Nr 5 w kompleksie wojskowym 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont pomieszczeń w budynku warsztatowym Nr 5 w kompleksie wojskowym 35-111Rzeszów, ul. Krakowska 11B. 2. W szczególności, podczas wykonywania prac konserwacyjnych, zostaną wykonane następujące roboty: BRANŻA BUDOWLANA Budynek nr 5 pom. warsztatowe 12-13-14 • wykonanie przebicia w ścianie pomiędzy pomieszczeniami 12-13-14 • wykonanie nadproża z dwuteowników stalowych • zerwanie posadzki betonowej wraz z podkładem cementowym która nie spełnia wymogów technicznych w pomieszczeniach 12-13-14 - 205 m2 • wykonanie podbudowy z kruszywa - 205 m2 • wykonanie podkładu betonowego (chudy beton) - 205 m2 • wykonanie izolacji z folii 2x gr. 0,3mm - 205 m2 • wykonanie zbrojenia posadzki z siatki stalowej wg technologii przyjętego systemu • wykonanie posadzki przemysłowej C25/30, (B30) z zbrojeniem rozproszonym • wykonanie dylatacji posadzki • wykonanie cokolika na ścianie • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian i sufitów farbą akrylową - 670 m2 • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian farbą olejną lamperii - 185 m2 • przygotowanie powierzchni, gruntowanie i ułożenie płytek ściennych klinkierowych kwaso i olejoodpornych w kanałach warsztatowych pom. 12-13 - 11m2 • przygotowanie podłoża z wykonaniem posadzki z płytek klinkierowych 30x30 cm kwaso i olejoodpornych w kanałach warsztatowych pom. 12-13 - 34 m2 • wymiana obramowanie stalowego kanału • dostawa podestów WEMA na kanały Pomieszczenie warsztatu optycznego nr 9 • zerwanie posadzki z płytek wraz z podkładem betonowym która nie spełnia wymogów technicznych dla pomieszczeń laboratoryjnych - 31 m2 • wykonanie podbudowy z kruszywa - 31 m2 • wykonanie podkładu betonowego (chudy beton) - 31 m2 • wykonanie izolacji z folii 2x gr. 0,3mm - 31 m2 • wykonanie zbrojenia posadzki z siatki stalowej wg technologii przyjętego systemu • wykonanie posadzki betonowej C25/30, (B30) z zbrojeniem rozproszonym • wykonanie posadzki epoksydowej elektro antystatycznej wg technologii przyjętego systemu • wykonanie dylatacji posadzki • wykonanie cokolika na ścianie • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian i sufitów farbą akrylową - 70 m2 • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian farbą olejną lamperii - 38 m2 Pomieszczenie warsztatu optycznego nr 9A • likwidacja pomieszczenia sanitarnego z przeznaczeniem na powiększenie warsztatu optycznego nr 9 • zerwanie posadzki z płytek wraz z podkładem betonowym która nie spełnia wymogów technicznych dla pomieszczeń laboratoryjnych - 20 m2 • wykonanie podbudowy z kruszywa - 20 m2 • wykonanie podkładu betonowego (chudy beton) - 20 m2 • wykonanie izolacji z folii 2x gr. 0,3mm - 20 m2 • wykonanie zbrojenia posadzki z siatki stalowej wg technologii przyjętego systemu • wykonanie posadzki betonowej C25/30, (B30) z zbrojeniem rozproszonym • wykonanie posadzki epoksydowej elektro antystatycznej wg technologii przyjętego systemu – 20m2 • wykonanie dylatacji posadzki • wykonanie cokolika na ścianie • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian i sufitów farbą akrylową - 22 m2 • wykonanie stropu podwieszonego z płyt kasetonowych 60 x60cm - 20 m2 • licowanie ścian płytkami glazurowanymi - 47 m2 • wykucie i montaż drzwi AL. 100x210cm Pomieszczenie biurowe kierownika PSO • zerwanie istniejących drewnianych warstw posadzki wraz z parkietem • zerwanie istniejących elementów stropów – podsufitek z płyt pilśniowych twardych • wykonanie nowej posadzki z płytek GRES - 22 m2 • wykonanie cokolika na ścianie • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian i sufitów farbą akrylową - 74 m2 • wykonanie stropu podwieszonego z płyt kasetonowych 60 x60cm - 22 m2 • wykucie i montaż stolarki drzwiowej • osadzenie parapetu z aglomarmuru Pomieszczenie WC poddasze • zerwanie istniejących drewnianych warstw posadzki wraz z parkietem • zerwanie istniejących elementów stropów – podsufitek z płyt pilśniowych twardych • wykonanie nowej posadzki z płytek GRES - 10 m2 • wykonanie cokolika na ścianie • licowanie ścian płytkami glazurowanymi - 24 m2 • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian i sufitów farbą akrylową - 74 m2 • wykonanie stropu podwieszonego z płyt z płyt G/K - 10 m2 • zamurowanie otworu okiennego • wykucie i montaż stolarki drzwiowej • wykonanie izolacji poziomej i pionowej (płynna folia) • wykonanie kabiny WC systemowej z HPL Pomieszczenie gospodarcze poddasze • zerwanie istniejących drewnianych warstw posadzki wraz z parkietem • zerwanie istniejących elementów stropów – podsufitek z płyt pilśniowych twardych • wykonanie nowej posadzki z płytek GRES - 25 m2 • wykonanie cokolika na ścianie • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian i sufitów farbą akrylową - 74 m2 • wykonanie stropu podwieszonego z płyt z płyt G/K - 34 m2 • wykucie i montaż stolarki drzwiowej Korytarz i komunikacja poddasze • zerwanie istniejących warstw posadzki wraz z wykładziną PCV - 12 m2 • zerwanie istniejących elementów stropów – podsufitek z płyt pilśniowych twardych • wykonanie nowej posadzki z płytek GRES - 12 m2 • wykonanie cokolika na ścianie • przygotowanie powierzchni i malowanie ścian i sufitów farbą akrylową - 36 m2 • przygotowanie powierzchni i malowanie lamperii farbą olejną - 22 m2 • wykonanie stropu podwieszonego z płyt z płyt G/K - 34 m2 • wykucie i montaż stolarki drzwiowej EI 60 • wykonanie doprowadzenia wentylacji do pom. WC rurą „SPIRO” Do całości robót • uporządkowanie terenu • wywóz i utylizacja odpadów BRANŻA ELEKTRYCZNA Pomieszczenia warsztatowe nr 12, nr 13, nr 14 Pomieszczenia wyposażone będą w instalację elektryczną: • Oświetlenia podstawowego (A) – w każdym pomieszczeniu (nr 12, nr 13, nr 14) należy zamontować 2 rzędy opraw po 4 szt • Oświetlenia bocznego dodatkowego (B) – oprawy oświetleniowe świetlówkowe przemysłowe po 3 oprawy na każdej dłuższej ścianie pomieszczenia. • Oświetlenia kanałów rewizyjnych (C) – w istniejących wnękach w kanałach • Osprzęt dla gniazd wtyczkowych (ZP) – w pomieszczeniach należy zamontować typowe zestawy zasilające natynkowe. W pomieszczeniu warsztatowym nr 12 i nr 14 należy zamontować po 5 zestawów przyłączeniowych, w pomieszczeniu nr 13 4 zestawy przyłączeniowe. W pomieszczeniach należy zamontować gniazda 230V+Z n/t po 2 szt./pomieszczenie – ogólnego przeznaczenia. • Instalacja wypustów elektrycznych do urządzeń elektrycznych (W) • Instalacja połączeń wyrównawczych Pomieszczenie warsztatu optycznego nr 9 • Instalacja oświetlenia podstawowego • Instalacja gniazd wtyczkowych Pomieszczenie warsztatu optycznego nr 9 A (czyste) • Instalacja oświetlenia podstawowego • Instalacja gniazd • Do zasilania obwodów elektrycznych projektowanych pomieszczeń 9 i 9A przewidziano dedykowaną rozdzielnię RWO Wydzielone pomieszczenia na I piętrze 1. Pomieszczenie kierownika PSO – I p • Instalacja oświetlenia • Instalacja gniazd wtyczkowych 2. Pomieszczenie WC poddasze • Oprawy oświetleniowe i osprzęt instalacyjny: • Wypust dla wentylatorka wyciągowego łazienkowego 230V -1 kpl. 3. Pomieszczenie gospodarcze poddasze • Oprawy oświetleniowe i osprzęt instalacyjny: • Gniazda wtyczkowe 230V+Z. 4. Korytarz, komunikacja • Instalacja elektryczna obejmuje montaż opraw świetlówkowych na ciągu komunikacyjnym wejście do budynku – klatka schodowa schody – korytarze na I kondygnacji. BRANŻA SANITARNA Zakres robót obejmuje: • doprowadzenie sprężonego powietrza ( od rurociągu biegnącego po zewnętrznej ścianie budynku do bramy 9a (pom.27) - wykonać 2 dodatkowe stanowiska, w bramach 12,13,14 utworzyć po jednym dodatkowym stanowisku sprężonego powietrza w każdej bramie, w istniejących stanowiskach wymienić kurki i złączki • w bramie 9 oraz 9a (pom.27) wykonać klimatyzacje zamontowaną na ścianach, dla obu pomieszczeń wspólna jednostka zewnętrzna zamontowana na zewnętrznej ścianie budynku • klimatyzacje zamontować również w biurze kierownika Działu Remontów, jednostka zewnętrzna na ścianie budynku • po wyburzeniu ściany (likwidacja łazienki w parterze) w powiększonym pomieszczeniu zamontować umywalkę z podgrzewaczem wody o poj. 10 l • zamontować usadowiony na cokole (wys. cokołu 80 cm) prostopadłościenny akrylowy zbiornik o pojemności 50 l, odpływ podłączyć do kanalizacji, zbiornik wyposażyć w zawór czerpalny i filtr • w pomieszczeniu (w nadbudówce) przewidzianym jako nowa łazienka zamontować: kabinę prysznicową, umywalkę, pisuar, bojler elektryczny o pojemności 120 l oraz wentylator łazienkowy) Ilościowy zakres robót uwzględniają przedmiary robót. Roboty towarzyszące:  wykonanie wszystkich niezbędnych (koniecznych ze względów technicznych i technologicznych) do zakończenia robót i czynności związanych z remontu obiektów zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami, wymogami kart technicznych, instrukcji wykonania, zaleceniami Producenta,  Kierownicy robót branżowych są zobowiązani do znajomości zakresu robót pozostałych branż oraz do współpracy z Kierownikiem robót budowlanych, ustalenia z nim harmonogramu robót, wzajemnej współpracy i koordynacji robót,  zalecana i zdaniem inwestora, niezbędna wizja lokalna na przyszłym placu budowy przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego,  zabezpieczenie przed rozpoczęciem robót elementów zagospodarowania przyległego terenu wraz z niezwłocznym ich oczyszczeniem w przypadku zabrudzenia,  złom metalowy pozyskany w trakcie robót remontowych Wykonawca własnym transportem na własny koszt wywiezie z placu budowy, przeważy w obecności przedstawiciela zamawiającego i przewiezie do magazynu zlokalizowanego przy ul. Konopnickiej 5 w Rzeszowie, złoży we wskazanym miejscu oraz podpisze protokół przekazania,  Wykonawca własnym transportem i na własny koszt wywiezienie z placu budowy oraz zutylizuje pozostałe materiały z rozbiórek, demontaży i odpady budowlane,  wywóz i utylizację odpadów jw. oraz rozliczenie złomu Wykonawca będzie dokonywał na bieżąco zgodnie z przepisami szczegółowymi,  Użytkownik może wymagać natychmiastowego usunięcia odpadów i złomu z placu budowy oraz sprzątania otoczenia budynku w przypadkach wystąpienia takiej konieczności,  zabezpieczenie środowiska przed wpływem odpadów a w przypadku dopuszczenia do skażenia środowiska podjęcie akcji ratunkowej i zabezpieczającej,  po zakończeniu robót uporządkowanie terenu przy budynku, placu budowy oraz użytkowanych przez Wykonawcę dróg dojazdowych i dojść, likwidacja magazynków podręcznych, ewentualnego zaplecza budowy i placów składowych, usunięcie powstałych szkód i uszkodzeń,  splantowanie zniszczonych fragmentów trawników, wyrównanie powierzchni, przygotowanie terenu pod obsianie trawą, wysianie trawy z nawożeniem,  przygotowanie kompletu materiałów odbiorowych oraz pisemne zgłoszenie zakończenia robót i gotowości do odbioru. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną