Remont parkingu górnego i schodów wejściowych budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-075 Rzeszów, Al. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 675 000, , fax. 178 523 638
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 675 000, , fax. 178 523 638
  REGON: 17756001800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont parkingu górnego i schodów wejściowych budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną