Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-310 Rzeszów, ul. Wierzbowa
 • Telefon/fax: tel. 178 672 030 , fax. 178 672 037
 • Data zamieszczenia: 2019-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Wierzbowa 14
  35-310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 672 030, fax. 178 672 037
  REGON: 29111500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 oraz pomieszczeń Terenowych Oddziałów” obejmującego wykonanie następujących robót budowlanych: Zadanie nr 1 – Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 . Zadanie nr 2 – Wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb adaptowanego pomieszczenia gospodarczego na potrzeby szatni dla pracowników w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 . Zadanie nr 3 – Remont pomieszczeń Terenowego Oddziału w Krośnie przy ul. Korczyńska 57. Zadanie nr 4 – Remont pomieszczeń Terenowego Oddziału w Dębicy przy ul. Krakowska 91. Zadanie nr 5 – Remont pomieszczeń Terenowego Oddziału w Sanoku przy ul. Konarskiego 24. Zadanie nr 6 – Remont pomieszczeń Terenowego Oddziału w Jaśle ul. Lwowska 22.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną