Remont i modernizacja aparatury PACVD Heat Treatment System

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja aparatury PACVD Heat Treatment System
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i modernizacja aparatury PACVD Heat Treatment System - wymianę części obudowy, elektroniki i wyświetlacza na wyświetlacz dotykowy wraz z sterownikiem programowalnym PLC - wymianę komory procesowej z oknem roboczym i wiekiem komory próżniowej. - doposażenie w jedno źródło magnetronowe dla targetów o średnicy 2 cali wraz z uchwytem dla próbek o wielkości do min 4 cali i przesłoną o wielkości min 4 cali - wymianę systemu pomiaru ciśnienia, pompy wstępnej i pompy dyfuzyjnej wraz z zaworem dławiącym - doposażenie w masowy kontroler przepływu dla argonu wraz z instalacją wewnętrzną. Wymagane jest po przeprowadzonym remoncie i modernizacji uruchomienie całego systemu, przeprowadzenie procesów próbnych wytwarzania powłok.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną