Remont generalny sal wykładowych nr 217, 317, 317A w budynku L-27

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont generalny sal wykładowych nr 217, 317, 317A w budynku L-27
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont generalny sal wykładowych obejmujący: 1. Prace remontowe branży budowlanej: a) oczyszczenie posadzki z kurzu i brudu, cyklinowanie starych podłóg wraz z lakierowaniem powierzchni, uszczelnianiem i wymianą poszczególnych klepek i listew cokołowych; (do lakierowani użyć lakieru poliuretanowego do nawierzchni, antypoślizgowego o dużej wytrzymałości, odporności na ścieranie oraz zarysowania. Przeznaczonego do malowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a zwłaszcza drewnianych parkietów, spełniającego warunki współczynnika śliskości, dającego powłoki gładkie, cechujące się doskonałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie się powłok podczas użytkowania), oraz wysoką odporność na czynniki takie jak woda, alkohol, środki spożywcze i środki czystości. O bardzo dobrej twardości powłoki oraz szybkim schnięciu, spełniającego warunki do stosowania na powierzchnie narażone na intensywne użytkowanie). Listwy cokołowe o wysokim profilu do 10 cm wysokości i 2 cm grubości. b) remont podestu dla wykładowcy z naprawą podłoża, wymianą wykładziny (homogeniczna max. 2,8kg/m2)i oblistwowaniem; - demontaż istniejącej boazerii na ścianach i słupach, wykonanie obudowy słupów płytami GKB (od góry, z zabezpieczeniem narożników listwami aluminiowymi) i płytami wiórowymi laminowanymi (od dołu do wysokości 1,50 m), c) przełożenie listew odbojowych; d) szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian: - przygotowanie pomieszczeń, poprzez zabezpieczenie okien i drzwi folią osłonową, - przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania, naprawa uszkodzeń, usunięcie starej lamperii i szpachlowanie powierzchni tynku gładzią szpachlową, - dwukrotne malowanie lamperii - tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową oraz lakierowanie do wysokości 1,50 m, - malowanie ścian powyżej lamperii oraz sufitów farbami lateksowy przy użyciu drabin; e) wykonanie nad i pod oknami przedścianek z dociepleniem wełną mineralną półtwardą gr. 10 cm, ze szpachlowaniem, malowaniem oraz zabezpieczeniem naroży listwami aluminiowymi; f) malowanie ościeżnic i ram okiennych; g) prostowanie starych parapetów stalowych i założenie nakładek parapetowych; h) zdjęcie, a po remoncie montaż grzejników stalowych oraz tablic szkolnych; i) wymiana okładzin z płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (wymiary płytek i kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem); j) wymiana przyborów wraz z wymianą armatury: - umywalek na porcelanowe, pojedyncze, wiszące „50” z bateriami umywalkowymi stojącymi o średnicy nominalnej 15 mm, jednouchwytowymi z mieszaczem, porcelanową głowicą i korkiem, k) montaż „zasłony” w postaci systemowej ścianki wiszącej z płyty HPL (0,50*0,90 m) – kolor do ustalenia z użytkownikiem; 2. Prace remontowe i modernizacyjne branży elektrycznej: a) przebudowa istniejącej rozdzielni T-15 b) przełożenie instalacji elektrycznej, przygotowanie okablowania pod projektory i instalacje komputerowe: - wykucie bruzd i położenie nowych miedzianych przewodów elektrycznych, gniazd i przełączników, - montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją i osprzętem, - wymiana lamp oświetleniowych na LED n/t oraz opraw ewakuacyjnych;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną