Realizacja działań dotyczących zabezpieczenia zimowisk nietoperzy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-001 Rzeszów, al. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 177850044 , fax. 178521109
 • Data zamieszczenia: 2020-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. J. Piłsudskiego 38
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 177850044, fax. 178521109
  REGON: 18037836800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzeszow.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja działań dotyczących zabezpieczenia zimowisk nietoperzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres prac obejmuje realizacje działań dotyczącą zabezpieczenia zimowisk nietoperzy w obiektach wskazanych w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Prace w każdy z obiektów związane są m.in. z : 1) wykonaniem krat wraz z bramkami zamykającymi, 2) zabezpieczeniem antykorozyjnym krat, 3) wykonaniem drzwi wejściowych i ich instalowaniem, 4) zabezpieczeniem antykorozyjnym drzwi 5) różne roboty budowlane 6) adaptacją wnętrza - kondygnacji nadziemnych, 7) adaptacją wnętrza - kondygnacji podziemnych, 8) montażem budek dla nietoperzy, 9) sprzątaniem terenu po wykonanych pracach. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części: 1) Część nr 1: obejmuje prace w schronach nietoperzy znajdujących się na terenie Gminy Horyniec Zdrój i Cieszanów; 2) Część nr 2: obejmuje prace w schronach nietoperzy znajdujących się na terenie Gminy Narol; 3) Część nr 3: obejmuje prace w schronach nietoperzy znajdujących się na terenie Gminy Lubycza Królewska;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną