Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa
 • Telefon/fax: tel. 017 8604212, 8604246
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Zamkowa 8
  35-032 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8604212, 8604246
  REGON: 15447382001650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przedłużenia wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, do terminów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie opisanej jako „ Termin końcowy obowiązywania nowych serwisów”. 3.3. Miejscem usługi jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, 35-032 Rzeszów. 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część I: Wsparcie techniczne dla oprogramowania NetIQ Identity Manager/ Suse Linux - dostęp do poprawek dla oprogramowania udostępnionych przez producenta, - dostęp do nowych wersji oprogramowania udostępnionych przez producenta, - dostęp do portalu producenta z kluczami aktywacyjnymi oraz nośnikami do instalacji nowych wersji oprogramowania i poprawek. - dostęp do pomocy technicznej producenta oprogramowania, świadczonej drogą elektroniczną (e-mail, portal Customer Center, telefon). Nielimitowana liczba zgłoszeń. Część II: Wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji oprogramowania PL/SQL Developer (Annual Service Contract): - usługa wsparcia, pozwala na zaktualizowanie posiadanej wersji do najnowszej oraz uzyskanie pomocy technicznej producenta. Część III: Wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji oprogramowania SYMC ENDPOINT PROTECTION BASIC- GOV BAND A: - prawo pobierania aktualnych sygnatur wirusów, - prawo do pobierania i instalację najnowszych wersji oprogramowania, - prawo do korzystania z telefonicznego centrum wsparcia technicznego przez 5 dni w tygodniu w godz. 8-18. Część IV: Wsparcie techniczne i prawo do aktualizacji dla: Toad for Oracle Base Edition - prawo do korzystania z najnowszych wersji zakupionego oprogramowania, które się ukażą w czasie jej trwania, - pomoc techniczna producenta/dystrybutora.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną