„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX - Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”.

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-030 Rzeszów, ul. 3 Maja
 • Telefon/fax: tel. 178 535 278 , fax. 178 536 084
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
  ul. 3 Maja 19
  35-030 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 535 278, fax. 178 536 084
  REGON: 27685400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap IX - Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu do zabytkowego XVI w. dworu-spichlerza w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, na który składać się będą: - System Pożarowy: • Montaż kompaktowej centrali alarmowej o 4 liniach dozorowych (1 szt.) • Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego (3 szt.) • Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego (2 szt.) • Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożarowych (czujek) w wykonaniu konwencjonalnym (14 szt.) • Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych (14 szt.) • Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego (3 szt.) • Montaż elementów SAP i zespołu łączówek pośredniczących (4 szt.) • Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących (3 szt.) • Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących (3 szt.) • Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji) (1 szt.) • Serwis w okresie gwarancyjnym (3 lata) - System Alarmowy włamania i napadu: • Montaż modułowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych (1 szt.) • Montaż dodatkowej karty funkcyjnej adresowej centrali alarmowej do 8 adresów - Moduł Wejść (3 szt.) • Montaż dodatkowej karty funkcyjnej adresowej centrali alarmowej do 8 adresów - Moduł Wejść (1 szt.) • Montaż konsoli z wyświetlaczem LCD (1 szt.) • Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - odbiornik pilotów ( 1 szt.) • Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego (2 szt.) • Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni (16 szt.) • Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa (2 szt.) • Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) (1 szt.) • Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 16 elementów liniowych (1 szt.) • Serwis w okresie gwarancyjnym (3 lata) Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz przedmiarem (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31625200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną