Prace pielęgnacyjne drzewostanu w parkach zabytkowych: - Część I (rewitalizacja parku zabytkowego w Średniej Wsi), część II (prace pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Sieniawie)

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-001 Rzeszów, Asnyka
 • Telefon/fax: tel. (17) 853-78-66, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
  Asnyka 7
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. (17) 853-78-66, , fax. -
  REGON: 36784953800145
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace pielęgnacyjne drzewostanu w parkach zabytkowych: - Część I (rewitalizacja parku zabytkowego w Średniej Wsi), część II (prace pielęgnacyjne w parku zabytkowym w Sieniawie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Park podworski w Średniej Wsi obejmuje działki nr 90/8, 90/7, 90/6, 90/5 o łącznej powierzchni 3,6793 ha, zakres prac obejmuję m.in. - drzewa do wycinki- 17 szt. - drzewa do cięć w koronach - 197 szt. - drzewa do wiązań w koronach- ilość pojedynczych wiązań 41 szt. - frezowanie lub obcięcie pniaków w płaszczyźnie równoległej do otaczającego gruntu obniżonych o 5 cm poniżej jego poziomu z zasypaniem pniaków warstwą ziemi, - pocięcie drzewa o dług. do 2 mb. z wyselekcjonowaniem grubizny oraz gałęzi i poskładanie w stosy w 3 miejscach dostępnych z dojazdem. - uprzątniecie gałęzi, wyrównanie kolein, - wykonanie nasadzeń uzupełniających - 22 szt. Część II Zespół pałacowo - parkowy w Sieniawie objęty jest dwiema decyzjami wpisu do rejestru zabytków. Sam park objęty jest decyzją nr A-76 z 11.12.1967 r. i obejmuje działki: 1064, 1065, 1076, 1077, 1081, 1082, 1083, 1084/2, 1084/4, 1092/5, 1096/2, 1095, 1097/1, 1097/20, 1097/25, 1078/2, 1079/2 i 1080 o łącznej pow. 23,8313 ha. Zakres prac obejmuję m.in. - drzewa do wycinki- 32 szt. w tym 15 szt. jako pnie sterczące (kikuty bez koron) - drzewa do cięć w koronach ( ściąganie posuszu i poprawienie statyki )- 7 szt. - drzewa do wiązań w koronach- ilość pojedynczych wiązań 11 szt. na pięciu drzewach, - frezowanie lub obcięcie pniaków w płaszczyźnie równoległej do otaczającego gruntu obniżonych o 5 cm poniżej jego poziomu z zasypaniem pniaków warstwą ziemi, (dotyczy tylko 7 szt. pni – poz. rysunku : 1, 6, 36, 35 , 22, 34, 32), - uprzątnięcie 3 drzew (wywroty), - pocięcie drzewa o dług. do 2 mb. z wyselekcjonowaniem grubizny oraz gałęzi i poskładanie w stosy w 3 miejscach w parku, z dostępem dojazdu ( przy alejkach) . - uprzątnięcie gałęzi, wyrównanie kolein ( rekultywacja).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77313000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną