Modernizacja Pracowni RTG i USG - zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska
 • Telefon/fax: tel. 178 546 028, , fax. 178 546 028
 • Data zamieszczenia: 2019-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
  ul. Hetmańska 120
  35-078 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 546 028, , fax. 178 546 028
  REGON: 69069700900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.womp-rzeszow.ires.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Pracowni RTG i USG - zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja Pracowni RTG i USG - zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH- załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ . Zadanie realizowane jest w ramach umowy dotacji „Modernizacja Pracowni RTG i USG - zakup ogólnodiagnostycznego cyfrowego aparatu rentgenowskiego„
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną