Kurs współrzędnościowe techniki pomiaru dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu "Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego
 • Telefon/fax: tel. 178 534 097 , fax. 178 534 682
 • Data zamieszczenia: 2018-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
  ul. Niedzielskiego 2
  35036 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 534 097, fax. 178 534 682
  REGON: 69070548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kurs współrzędnościowe techniki pomiaru dla uczniów przedmiotów zawodowych w ramach projektu "Zawodowcy na start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie kursu współrzędnościowe techniki pomiaru dla uczniów Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w branży technicznej, doskonalenie kompetencji zawodowych, zapoznanie z wiedzą na temat współrzędnościowych technik pomiarów, przekazanie wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej oraz zachęcenie do ćwiczenia nowych umiejętności, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy, a także wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających ich kompetencje.Adresatami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach (13 osób). Przewidywana liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 1.Czas trwania kursu: Łączna liczba godzin kursu 80 godzin szkoleniowych (w tym część teoretyczna – 48 godzin i praktyczna – 32 godzin). 1 godzina szkoleniowa =45 minut zegarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną