Kompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, przedłużenie gwarancji itp. ) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35310 Rzeszów, ul. Wierzbowa
 • Telefon/fax: tel. 178 672 030 , fax. 178 672 037
 • Data zamieszczenia: 2018-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  ul. Wierzbowa 14
  35310 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 672 030, fax. 178 672 037
  REGON: 29111500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckk.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, przedłużenie gwarancji itp. ) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi informatyczne ( tj. opieka informatyczna oprogramowania, wsparcie serwisowe, przedłużenie gwarancji itp.) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie: Zadanie 1 - Przedłużenie gwarancji na urządzenie/serwis/wsparcie serwisowe producenta dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu wraz z oprogramowaniem. Zadanie 2 - Udzielenie serwisu/wsparcia serwisowego dla będącego w posiadaniu zamawiającego sprzętu. Zadanie nr 3 – Opieka informatyczna nad środowiskiem IT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną