Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach OLK w Rzeszowie SPZOZ

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy
 • Telefon/fax: tel. 17 8528950 , fax. 17 8533681
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Plac Dworcowy 2
  35-201 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8528950, fax. 17 8533681
  REGON: 01064767900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olkrzeszow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach OLK w Rzeszowie SPZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach OLK w Rzeszowie SPZOZ. Rodzaj zamówienia – usługa. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90900000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną