Kompleksowa obsługa w tym przeglądy, bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii systemów i instalacji przeciw pożarowych.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena
 • Telefon/fax: tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szopena 51
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , fax. 178 520 611
  REGON: 69026033085969
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa w tym przeglądy, bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii systemów i instalacji przeciw pożarowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych systemów i instalacji ppoż., znajdujących się w obiektach zamawiającego, celem ich prawidłowej pracy oraz utrzymania dobrego stanu technicznego. Do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy również dokonywanie przeglądów rocznych instalacji oddymiania hal, dokonywanie bieżących napraw, usuwania usterek, awarii systemów i instalacji ppoż. oraz zakup materiałów eksploatacyjnych. Obiekty objęte usługą: 1) Inkubator Technologiczny PPN-T Aeropolis (IT) ( Jasionka 954): systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej i instalacji oddymiania; 2) Hala nr 1 - (IT1) (Jasionka 954A): systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej i instalacji oddymiania; 3) Hala nr 2 - (IT2) (Jasionka 954 B): systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej i instalacji oddymiania; 4) Hala nr 4 - (IT4) (Jasionka 954 E): systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej i instalacji oddymiania; 5) Laboratorium Biotechnologii URZ (ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2E, Rzeszów): systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej, i instalacji oddymiania; 6) Laboratorium Badawcze PRZ (ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2E Rzeszów) systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej i instalacji oddymiania, system gaszenia gazem (marki KIDDE gaz); 7) Preinkubator Akademicki (ul. Poznańska 2C, Rzeszów): systemu sygnalizacji pożaru, systemu telewizji dozorowej; 8) Kamienica pod adr.: ul. Rynek 5, Rzeszów) systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania; 9) Kamienica pod adr.: ul. Króla Kazimierza 7, Rzeszów systemu sygnalizacji pożaru ,instalacji oddymiania. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: 1) Załącznik nr 1 do siwz – Opis przedmiotu zamówienia, 2) Załącznik nr 2 do siwz – Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31625200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną