Kompleksowa obsługa wydarzenia artystycznego - imprezy masowej „Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury – Koncert Główny” w dniach 24.08.-31.08.2020r.

Estrada Rzeszowska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Estrada Rzeszowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-025 Rzeszów, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 17 853 80 04 , fax. 17 853 80 13
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Estrada Rzeszowska
  ul. Jagiellońska 24
  35-025 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 853 80 04, fax. 17 853 80 13
  REGON: 27980600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://estrada.rzeszow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa wydarzenia artystycznego - imprezy masowej „Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury – Koncert Główny” w dniach 24.08.-31.08.2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa wydarzenia artystycznego - imprezy masowej „Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury – Koncert Główny” w dniach 24.08.-31.08.2020r. wraz z transportem montażem i demontażem wszystkich komponentów zapewnionych przez Wykonawcę. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie i obsługa nagłośnienia, b) wykonanie i obsługa oświetlenia, c) budowa konstrukcji scenicznej oraz scenografii i jej obsługa, d) zapewnienie i obsługa urządzeń multimedialnych, e) zapewnienie i obsługa backline biorących udział w koncercie zespołów, f) zapewnienie zasilania poprzez przyłącz prądu, g) zapewnienie i obsługa podnośnika koszowego h) przygotowanie garderób oraz sektora VIP wraz z wyposażeniem i obsługą, i) zapewnienie usługi gastronomicznej (cateringowej), j) zapewnienie usługi ochrony i zabezpieczenia medycznego, k) zapewnienie płotków zaporowych wraz z montażem i demontażem, l) zapewnienie przystosowania terenu imprezy wraz z jego bieżącą obsługą m) zapewnienie sprzątania terenu imprezy oraz zabezpieczeniu koszy na śmiecie, n) zapewnienie transport sprzętu i ludzi na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia o) zapewnienie hoteli dla wykonawców i obsługi technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79952100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną